Máme obnoveny všechny seriály a filmy. Pokud najdete někde chybu, neváhejte ji nahlásit a ihned ji opravíme.

Drama

Filmová dráma patrí medzi vážne filmové žánre. Cieľom dramatického filmu je vyvolať u diváka napätie, dojatie či stotožnenie sa s osudom postavy a s jej prežívaním. Dráma je často prepojená aj s inými filmovými žánrami ako sú vojnové filmy, historické filmy, či životopisné filmy. Jedným z hlavných črtov filmovej drámy je, že sa zväčša zakladá na skutočných udalostiach.